• Voor het invullen van allerhande attesten is een inzage van het dossier noodzakelijk. Hiervoor maakt u best een afspraak.
  • Uitzonderlijk worden attesten of voorschriften klaargelegd. Gelieve ze op te halen op de plaats en het tijdstip waar ik consulteer. Er wordt niets gemaild noch per fax verzonden.