• Vul steeds de gegevens van de persoon voor wie u een afspraak maakt volledig in. Vergeet niet uw telefoonnummer te vermelden, opdat we u zouden kunnen bereiken in geval van onvoorziene omstandigheden.
  • 1 afspraak per persoon. Gelieve verscheidene slotjes te blokkeren bij meer personen.
  • Er wordt per consultatie 20 minuten tijd voorzien. Indien u denkt meer tijd nodig  te hebben, gelieve ons dit aan de telefoon mee te delen of neem een dubbele afspraak.
  • Breng ook steeds het Kind&Gezin of gezondheidsboekje mee en een vignetje van de mutualiteit.
Vaccinaties
  • Een afspraak voor vaccinaties moet minimum 48u op voorhand gepland worden, aangezien de vaccins eerst besteld moeten worden. Gelieve bij de commentaar ook duidelijk te vermelden: VACCIN, … maanden